Läkare - Rehabilitering


*

Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med landstinget eller arbetar enligt den nationella läkarvårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen. Övriga vårdgivare har rätt att själva bestämma patientavgiften.INNERSTADEN

BRAGÉE REHAB *

- rehabilitering vårdval smärta och utmattning
* Björn Bragée
* Erik Carsjö
* Nikos Chairetakis
* Jens Draiby
* Einar Hallman
* Anna Januszewska
* Göran Lindborg
Karlavägen 100, 115 26 Stockholm
Telefonservice 08-545 888 75
Fax 08-545 888 71
Mottagningen är tillgänglig för funktionshindrade
www.bragee.se

INNERSTADEN

Dr Alexander Kledzik *

Specialistläkare i rehabilitering
Specialistläkare i företagshälsovård
Adress: Bragée Kliniker, Karlavägen 100
Telefon: 08-545 888 75 /teleQ
www.bragee.se

Dr Elisabeth Roeck Hansen Högberg *

Specialistläkare i smärtlindring
Specialistläkare i rehabilitering
Adress: Bragée Kliniker, Karlavägen 100 Telefon: 08-545 888 75 /teleQ
www.bragee.se

Dr Erik Carsjö *

Specialistläkare i ortopedi
Adress: Bragée Kliniker, Karlavägen 100
Telefon: 08-545 888 75 /teleQ
www.bragee.se

Dr Ewa Milerad *

Specialistläkare i smärtlindring
Specialistläkare i yrkesmedicin
Adress: Bragée Kliniker, Karlavägen 100
Telefon: 08-545 888 75 /teleQ
www.bragee.se

Dr Gunnar Olsson *

Specialistläkare i smärtlindring
Specialistläkare i anestesiologi och intensivvård Adress: Bragée Kliniker, Karlavägen 100 Telefon: 08-545 888 75 /teleQ
Hemsida: www.bragee.se
www.bragee.se

Dr Helena Huhmar *

Specialistläkare i neurologi
Adress: Bragée Kliniker, Karlavägen 100
Telefon: 08-545 888 75 /teleQ
www.bragee.se

Dr Henrik Eriksson *

Specialistläkare i psykiatri
Adress: Bragée Kliniker, Karlavägen 100
Telefon: 08-545 888 75 /teleQ
www.bragee.se

Dr Jens Draiby *

Specialistläkare i allmänmedicin
Specialistläkare i smärtlindring
Specialistläkare rehabilitering
Adress: Bragée Kliniker, Karlavägen 100
Telefon: 08-545 888 75 /teleQ
www.bragee.se

Dr Kent Nilsson *

Specialistläkare i allmänmedicin
Adress: Bragée Kliniker, Karlavägen 100
Telefon: 08-545 888 75 /teleQ
www.bragee.se

Dr Mikael Jansson *

Specialistläkare i smärtlindring
Specialistläkare i anestesiologi och intensivvård
Adress: Bragée Kliniker, Karlavägen 100
Telefon: 08-545 888 75 /teleQ
www.bragee.se

Dr Mikail Barknell *

Specialistläkare i rehabilitering
Specialistläkare i företagshälsovård
Adress: Bragée Kliniker, Karlavägen 100
Telefon: 08-545 888 75 /teleQ
www.bragee.se

Dr Nikos Chairetakis *

Specialistläkare i anestesiologi
Specialistläkare i intensivvård
Adress: Bragée Kliniker, Karlavägen 100
Telefon: 08-545 888 75 /teleQ
www.bragee.se

Dr Torsten Bergstedt *

Specialistläkare i smärtlindring
Specialistläkare i anestesiologi och intensivvård (ska intensivvård vara egen rad?)
Adress: Bragée Kliniker, Karlavägen 100
Telefon: 08-545 888 75 /teleQ
www.bragee.se

Dr Ulrika Järpemo Nykvist *

Specialistläkare i smärtlindring
Specialistläkare i barnpsykiatri
Adress: Bragée Kliniker, Karlavägen 100
Telefon: 08-545 888 75 /teleQ
www.bragee.se

Annonser