Läkare - Rehabilitering


*

Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med landstinget eller arbetar enligt den nationella läkarvårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen. Övriga vårdgivare har rätt att själva bestämma patientavgiften.



BRAGÉE REHAB *

- rehabilitering vårdval smärta och utmattning
* Björn Bragée
* Erik Carsjö
* Nikos Chairetakis
* Jens Draiby
* Einar Hallman
* Anna Januszewska
* Göran Lindborg
Karlavägen 100, 115 26 Stockholm
Telefonservice 08-545 888 75
Fax 08-545 888 71
Mottagningen är tillgänglig för funktionshindrade
www.bragee.se

Annonser