Läkare - Klinisk Fysiologi

Funktionsundersökning för medicinsk diagnostik, t.ex. EKG, arbetsprov,

*

Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med landstinget eller arbetar enligt den nationella läkarvårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen. Övriga vårdgivare har rätt att själva bestämma patientavgiften.Hjärt-Kärlgruppen City *

Sveavägen 13-15, 111 57 Stockholm
Telefon 08-122 103 01
Telefax 08-10 85 84
E-post

Annonser