Läkare - Mag-och Tarmsjukdomar/Medicinsk Gastroenterologi och Hepatologi


*

Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med landstinget eller arbetar enligt den nationella läkarvårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen. Övriga vårdgivare har rätt att själva bestämma patientavgiften.Browaldh Dag *

Läkargruppen Victoria
Söderhallarna, plan 7, Medborgarplatsen 3
118 72 Stockholm
Telefon tidsbest 08-644 00 70

Schumacher Gudrun *

Läkarmottagning 5 vid Sophiahemmet
Valhallavägen 91, 114 86 Stockholm
Telefon tidsbest 08-406 27 20
Fax 08-406 27 18

Annonser