Leg. Logopeder

I förteckningen finns privatpraktiserande logopeder. Logopedens uppgift är att i mötet med patienten ställa diagnos utifrån undersökning och därefter sätta in den behandling som krävs. Logopeden har en 4-årig utbildning i diagnostisering och behandling av tal-, språk-, röst- och kommunikationssvårigheter. För att utöva logopedyrket krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation. Logopeder förutsätts arbeta i enlighet med etiska regler för logopeder.

*

Beteckningen (*) innebär att vårdgivaren antingen har avtal med landstinget eller arbetar enligt den nationella vårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen. Övriga vårdgivare har rätt att själva bestämma patientavgiften.Röstkonsulten Carina Engström AB *

Logopedmottagningar i Handen, Jordbro,Tyresö,
Sickla och Nynäshamn.
Vi tar emot alla patientgrupper inom
det logopediska området
Telefon 08-448 52 20
E-post
Mottagningarna är tillgängliga för funktionshindrade
www.roestkonsulten.com

Annonser