Röntgen


*

Beteckningen (*) innebär att vårdgivaren antingen har avtal med landstinget eller arbetar enligt den nationella vårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen. Övriga vårdgivare har rätt att själva bestämma patientavgiften.Praktikertjänst Röntgen AB *

Sveavägen 64, 111 34 Stockholm
Telefon 08-402 09 50
www.ptjrontgen.se

Annonser