Optiker

Legitimerade optiker står under Socialstyrelsens tillsyn. Optikern gör syn undersökningar och provar ut synhjälpmedel som glasögon och kontaktlinser samt synförstorande hjälpmedel för synsvaga. Om undersökningen visar att det behövs prövar optikern ut lämplig korrektion, alltså hjälpmedel för att se bättre. Skulle det vid undersökningen upptäckas någon sjuklig förändring i ögat remitteras kunden vidare till läkare.


Se & Synas

Liljeholmstorget 34, 117 61 Stockholm
Telefon 08-710 20 90
Alviks Torg, 111 27 Stockholm
Telefon 08-704 20 90
www.seochsynas.se

StureOptikern AB

T-bana Östermalmstorg
Stureplan-Grev Turegatan 9
Vard 9 -18.00, lörd 11-15.00
Boka tid 08-611 55 00 eller på
www.stureoptikern.se

Annonser