Kontakt:
Gunilla Winnerhall
Ekonomi/administration
gunilla.winnerhall@slf.se
Tel: 08-790 34 21

Post och besöksadress
Box 5610, Villagatan 5
114 86 Stockholm
Tel: 08-790 33 00 vxl
Fax: 08-613 39 99
privatvard@slf.se

Annonsförsäljning katalog, web och App:
Håkan Holmén
Tel: 070-790 35 28
hakan.holmen@lakartidningen.se
 

Annonser