Stockholms läkarförening ger sedan 1896 ut en tryckt förteckning över legitimerade yrkesutövare i Stockholms län. Sedan 2006 publicerar vi också uppgifterna på nätet.

Här finns privat verksamma läkare, tandläkare, tandhygienister, kiropraktorer, naprapater, sjukgymnaster/fysioterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, audionomer och optiker. Samtliga har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen och står under deras tillsyn. Annonsörerna tillhör också en facklig organisation eller yrkesförening som har egna etiska regler som man måste följa.

I Stockholms län utförs totalt sett ungefär en fjärdedel av vården i privat regi. Vad gäller öppenvård är andelen närmare 50%. Andelen privata vårdgivare ökar.

Privat Vård 2021 är avsedd att underlätta din kontakt med legitimerade yrkesutövare inom den privata vården. Maila gärna till Stockholms läkarförening om du har synpunkter på pappersversionen eller denna nätversion. Vi nås på privatvard@slf.se.

Webbkatalogen är nu uppdaterad för 2021.

2021-års katalog finns att hämta kostnadsfritt på ditt apotek.

Annonser