Läkare - Hörsel- och balansrubbningar

Hörselnedsättning, balansrubbningar

*

Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med landstinget eller arbetar enligt den nationella läkarvårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen. Övriga vårdgivare har rätt att själva bestämma patientavgiften.Geisler Christian

Yrselcenter-specialistklinik för yrsel- och balansrubbningar.
Yrselcenter Stockholm,
S:t Eriksgatan 44, plan 5,
(vid Västermalmsgallerian), 112 34 Stockholm
Telefon mottagningen 08-410 200 64
Telefontid: Tisdag och Fredagar kl 09,00 - 09,30
Remissfax 08-410 200 60
Kontaktformulär:
http://yrselcenter.se/kontakta-oss/ (för patienter)
Hitta hit:
http://yrselcenter.se/yrselcenter-Stockholm/hitta-hit/
www.yrselcenter.se
www.balanslaboratoriet.se
www.yrsel.com

Sandström Mikael *

Menieres sjukdom
Hörselproblem, tinnitus och yrsel
Munkbrogatan 8, 111 27 Stockholm
Telefon tidsbest 0702-18 88 88
Tel.tid tis-tors kl. 8.00-9.00
Mottagningen är tillgänglig för funktionshindrade

Annonser