Läkare - Rehabilitering


*

Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med landstinget eller arbetar enligt den nationella läkarvårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen. Övriga vårdgivare har rätt att själva bestämma patientavgiften.BRAGÉE REHAB *

Rehabilitering vårdval smärta och utmattning

*Dr Alexander Kledzik
Specialistläkare i rehabilitering
Specialistläkare i företagshälsovård

*Dr Bo-Christer Bertilsson
Specialistläkare i allmänmedicin

*Dr Daniel Richter
Specialistläkare internmedicin

*Dr Elisabeth Roeck Hansen Högberg
Specialistläkare i smärtlindring
Specialistläkare i rehabilitering

*Dr Erik Carsjö
Specialistläkare i ortopedi

*Dr Ewa Milerad
Specialistläkare i smärtlindring
Specialistläkare i yrkesmedicin

*Dr Gunnar Olsson
Specialistläkare i smärtlindring
Specialistläkare i anestesiologi och
intensivvård

*Dr Hamid Ghatan
Specialistläkare i rehabmedicin
Specialistläkare i företagshälsovård

*Dr Helena Huhmar
Specialistläkare i neurologi

*Dr Henrik Eriksson
Specialistläkare i psykiatri

*Dr Johanna Hjalmarsson
Leg läkare

*Dr Kent Nilsson
Specialistläkare i allmänmedicin

*Dr Lauri Soinne
Specialistläkare i neurologi

*Dr Linn Samuelsson
Leg läkare

*Dr Marie Guldstrand
Specialistläkare i invärtesmedicin

*Dr Martin Flygare
Specialistläkare i allmänmedicin

*Dr Mikael Jansson
Specialistläkare i smärtlindring
Specialistläkare i anestesiologi och
intensivvård

*Dr Mikail Barknell
Specialistläkare i rehabilitering
Specialistläkare i företagshälsovård.

*Dr Mohammed Saliem
Specialistläkare i allmänmedicin

*Dr Olli Polo
Specialistläkare i invärtesmedicin

*Dr Sven Britton
Specialistläkare i infektionssjukdomar

*Dr Torsten Bergstedt
Specialistläkare i smärtlindring
Specialistläkare i anestesiologi och
intensivvård
Karlavägen 100, 115 26 Stockholm
Telefonservice 08-545 888 75
ME-Center 08-545 888 71
www.bragee.se

Annonser