Läkare - Hälsoundersökningar


*

Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med landstinget eller arbetar enligt den nationella läkarvårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen. Övriga vårdgivare har rätt att själva bestämma patientavgiften.Flourish Medical Office *

Sjukvård, Hälsokontroller, Läkarintyg,
Försäkringsintyg, Vaccinationer,
Företagsvård, Drogtester mm
Skeppargatan 30, 114 52 Stockholm
Telefon 08-410 00 301/073 638 03 02
E-post
www.flourishmedicaloffice.se

Annonser