Leg. Psykologer och 
  Leg. Psykoterapeuter

Legitimerade psykologer har 5 års teoretisk utbildning + 1 års behandlingsarbete under handledning (PTP). Socialstyrelsen utfärdar legitimation. Samtalsbehandling, såväl kognitiv som psykodynamisk, har blivit en allt viktigare del i behandlingen av både kroppsliga och psykiska sjukdomar. Psykologer arbetar också med testning, rekrytering, utbildning, organisationsutveckling med mera.

Legitimerade psykoterapeuter får sin legitimation från Socialstyrelsen. För legitimationen krävs att man genomfört en påbyggnadsutbildning, en psykoterapeutexamen. Sådan utbildning är 3-årig, på deltid (60 högskolepoäng). För att antas till den ska man ha en grundutbildning i ett människovårdande yrke som exempelvis psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst. Dessutom krävs basutbildning i psykoterapi (30 poäng), egen psykoterapi och därefter psykoterapeutisk arbete under handledning i minst två år.Annonser