Medicinsk fotvård


*

Beteckningen (*) innebär att vårdgivaren antingen har avtal med landstinget eller arbetar enligt den nationella vårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen. Övriga vårdgivare har rätt att själva bestämma patientavgiften.Rios medicinska fotvård *

Tar emot patienter med remiss för fotsjukvård.
Tar även emot privata patienter för medicinsk fotvård.
På uppdrag av Region Stockholm
Telefon 08 661 65 01
www.riosfotvard.se

Annonser