Leg. Fysioterapeuter/
  Leg. Sjukgymnaster

Från 1 januari 2014 blev fysioterapeut ny yrkestitel för sjukgymnaster. Båda yrkestitlarna är skyddade. Alla som tar examen efter 1 januari 2014 får titeln legitimerad fysioterapeut. Den som har legitimation som sjukgymnast kan antingen fortsätta vara verksam med titeln sjukgymnast eller byta till titeln fysioterapeut.

Fysioterapeuter/Sjukgymnaster har kunskap om människans sätt att röra sig och om de funktionsstörningar som begränsar rörelseförmågan. Det kan t.ex. röra sig om smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla eller ångest. Deras verksamhet inkluderar alla åldrar och inrymmer ett brett spektrum av funktionsstörningar. Fysioterapeuter/Sjukgymnaster medverkar till att förbättra människors möjlighet till att klara det dagliga livets krav på rörelser för att kunna vara aktiv och en del av samhällslivet, både genom förebyggande och rehabiliterande insatser.


*

Beteckningen (*) innebär att vårdgivaren antingen har avtal med landstinget eller arbetar enligt den nationella vårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen. Övriga vårdgivare har rätt att själva bestämma patientavgiften.INNERSTADEN
NORRA FÖRORTERNA
SÖDRA FÖRORTERNA
VÄSTRA FÖRORTERNA
INNERSTADEN

Adolf Fredriks Fysiocenter *

Primärvårdsrehabilitering
Drottninggatan 114, 113 60 Stockholm
Telefon tidsbest 08-30 04 02
Epost
www.affysiocenter.se

Aleris Rehab Rosenlund (f.d Hälsopoolen) *

Tideliusgatan 12, 118 69 Stockholm (Rosenlunds Sjukhus)
Telefon 08-556 903 90
Specialiserad fysioterapi inom områdena Smärtrehabilitering, Mental hälsa, Kvinnors hälsa, Äldres hälsa, Onkologi.
Lång erfarenhet inom behandling av kronisk smärta och smärta med psykosomatisk bakgrund, samt inom stress- eller ångestrelaterad ohälsa. Träning i egen varmvattenbassäng.
Läs mer på www.aleris.se/rehabrosenlund
www.aleris.se/rehabrosenlund

Feldenkraispraktiken Östermalm *

Emilia Hjemgård
Aukt. Feldenkraispedagog, Leg Sjukgymnast
feldenkraismetoden-medvetenhet genom rörelse
Stressrelaterade spänningstillstånd,
utmattningssyndrom, kroppskännedom, hållning
Storgatan 52, 115 23 Stockholm
Telefon tidsbest 0708-33 63 71
E-post

Forsbergs Fysioterapi *

Laser, akupunktur
Roslagsgatan 2, 113 55 Stockholm
Telefon tidsbest 08-10 89 38

Fysiopraktiken Medborgarplatsen AB *

Rehab före och efter operation, OMT,
Idrottsmedicin, McKenzie, Ergonomi,
Akupunktur, Mödravård och Barn
Västgötagränd 19, 118 28 Stockholm
Telefon 08-720 01 00
E-post
www.fysiopraktiken.se

Fysioterapi Legitim AB *

Ortopedisk rehabilitering. OMT. McKenzie.
Laser. Akupunktur. Basal Kroppskännedom.
KBT. Medicinsk Yoga.
Fleminggatan 65 (T) Fridhemsplan, buss 1, 3 och 4
112 32 Stockholm
Telefon tidsbest 08-651 48 58
Fax 08-545 524 44
E-post
www.fysioterapilegitim.se

Nell Katarina *

Ortopedisk manuell terapi, akupunktur
Brännkyrkagatan 41, ög, 118 22 Stockholm
Telefon tidsbest 070-4949343

NORRA FÖRORTERNA

Avids OM3 - sjukgymnastik *

Rörelse- och stödjeorganen, akupunktur.
Msc, ortopedisk manuell terapi-specialist
Åkervägen 11, 191 40 Sollentuna
Telefon tidsbest 08-35 93 12
Fax 08-35 91 83

SÖDRA FÖRORTERNA

Bredängs Sjukgymnastik *

Ortopedisk medicin, akupunktur.
Eva Jonson
Talar även franska, spanska och grekiska
Bredängstorg 1, 127 32 Skärholmen
Telefon tidsbest 08-708 95 06

Farsta Sjukgymnastik *

Marie-Louise Müntzing
Gubbängsvägen 110, bv, 122 45 Enskede
Telefon 08-93 48 05, 070-712 47 49
OMT- Ortopedisk Manuell Terapi 2, Akupunktur, Idrottsmedicin, Balans- och ryggträning,
Kroppskännedomsträning
e-post

VÄSTRA FÖRORTERNA

Rehabexperten *

Rörelse- och stödjeorganen, ortopedisk manuell terapi,
idrottsmedicin, neurologi, akupunktur.
Ångermannagatan 182, 162 65 Vällingby
Telefon tidsbest kl. 8–10 08-37 54 95

Annonser