Leg. Fysioterapeuter/
  Leg. Sjukgymnaster

Från 1 januari 2014 blev fysioterapeut ny yrkestitel för sjukgymnaster. Båda yrkestitlarna är skyddade. Alla som tar examen efter 1 januari 2014 får titeln legitimerad fysioterapeut. Den som har legitimation som sjukgymnast kan antingen fortsätta vara verksam med titeln sjukgymnast eller byta till titeln fysioterapeut.

Fysioterapeuter/Sjukgymnaster har kunskap om människans sätt att röra sig och om de funktionsstörningar som begränsar rörelseförmågan. Det kan t.ex. röra sig om smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla eller ångest. Deras verksamhet inkluderar alla åldrar och inrymmer ett brett spektrum av funktionsstörningar. Fysioterapeuter/Sjukgymnaster medverkar till att förbättra människors möjlighet till att klara det dagliga livets krav på rörelser för att kunna vara aktiv och en del av samhällslivet, både genom förebyggande och rehabiliterande insatser.


*

Beteckningen (*) innebär att vårdgivaren antingen har avtal med landstinget eller arbetar enligt den nationella vårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen. Övriga vårdgivare har rätt att själva bestämma patientavgiften.INNERSTADEN
SÖDRA FÖRORTERNA
INNERSTADEN

Feldenkraispraktiken Östermalm *

Emilia Hjemgård
Aukt. Feldenkraispedagog, Leg Sjukgymnast
feldenkraismetoden-medvetenhet genom rörelse
Stressrelaterade spänningstillstånd,
utmattningssyndrom, kroppskännedom, hållning
Storgatan 52, 115 23 Stockholm
Telefon tidsbest 0708-33 63 71
E-post

Fysiopraktiken Medborgarplatsen AB *

Rehab före och efter operation, OMT,
Idrottsmedicin, McKenzie, Ergonomi,
Akupunktur, Mödravård, Barn samt Geriatrik
Västgötagränd 19, 118 28 Stockholm
Telefon 08-720 01 00
E-post
www.fysiopraktiken.se

SÖDRA FÖRORTERNA

Farsta Sjukgymnastik *

Marie-Louise Müntzing
Gubbängsvägen 110, bv, 122 45 Enskede
Telefon 08-93 48 05, 070-712 47 49
OMT- Ortopedisk Manuell Terapi 2, Akupunktur, Idrottsmedicin, Balans- och ryggträning,
Kroppskännedomsträning
e-post

Annonser